Web Sitemize Hoşgeldiniz!

Yakuplu Mh. Hürriyet Bulvarı Kudret Apt. Kat 2 No:187/4
Beylikdüzü/İSTANBUL

+90 212 945 47 27
info@ardicgumruk.com

GÜMRÜKLEME

Kuruluşundaki sürat ve güvenilirlik felsefesinden ayrılmayan Ardıç Gümrük Müşavirliği bu felsefesinin gereği doğrultusunda; Türkiye'de birçok gümrük içi uzmanıyla beraber, kendi bünyesinde çok ciddi kontrol süreçleriyle hatasız ve eşzamanlı gümrükleme hizmeti vermektedir. İnteraktif gümrükçülük hizmeti sunan firmamız her türlü takip, raporlama hizmetlerini elektronik ortamda gerçekleştirerek, işlemlerini elektronik arşivde saklamaktadır.

Ardıç Gümrük Müşavirliği ‘ni tercih eden müşteriler gümrük koordinasyon departmanı ile güvenilir, güncel mevzuat ve yatırım danışmanlığı hizmeti alabilmektedir.

İHRACAT

* ihracata konu olan ya da olacak mallar hakkında gerekli bilgilerin tespiti (GTIP Tespiti).
* İhracat Rejimi.
* Hariçte İşleme Rejimi.
* Geçici İhracat Rejimi.
* Ata Karnesi ile geçici ihracat işlemleri.
* İhracat Eşyanın türüne göre, önceden alınması gereken izin ve müsaadeler. (Tarım, Tareks, kayda bağlı ihracat izinleri vb.).
* Ülkesine göre; A.TR, EUR–1, FORM-A Menşe sertifikası ve konsolosluk tasdikleri belgelerinin düzenlenmesi.
* İhracat beyannamesi, tescil, muayene ve kapatılarak nakliyeci firmaya ilgili evrakların teslimi.
* Vesaik evraklarını zamanında firmaya veya isteğe göre ilgili bankaya teslimi.
* Geçici kabul, İthalat mallarının süre ve adet/metre/kg çıkışlarının takibi ve sonuçlandırılması.
* Sıfırlanan dosyaların, teminat çözüm servisine teslimi.
* Yatırım Teşvik Belgesi Alımı.
* Sigorta Hizmetleri.

İTHALAT

* Nakliyecilerden ordino alımı.
* İthalata konu olan ya da olacak mallar hakkında gerekli bilgilerin tespiti (GTİP Tespiti).
* İthalat gümrükleme işlemleri.
* Transit gümrükleme işlemleri.
* Antrepo gümrükleme işlemleri.
* Ata Karneli ithalat işlemleri (fuar, sergiler ve Mesleki Teçhizat).
* Serbest Dolaşıma Giriş, Tescil Muayenesi ve kapatılarak tahakkuk eden vergilerin yatırılarak malların çekilmesi.
* İlk gelen mallarda önceden kontrol(KÜŞAT) işlemleri.
* Süre uzatımları.
* Hasarlı ve eksik malların bir tutanağa bağlanması.
* Geçici Kabul İthalat işlemleri.
* İthalatta Alınması Gereken Ön İzinler(Tarım, Tareks, İTKİB Kayıt Belgesi, Ölçü Ayar, İşçi Sağlığı vb.).
* Serbest Bölge İşlemleri ve Takibi(Ruhsat alımı dahildir).
* D.İ.İ.B., H.İ.İ.B., Yatırım Teşvik Belgesi Alımı.
* İthalat işlemleri sonlandırılmış malların yazı ile bildirdiğiniz adrese teslim edilmesi.
* İşlemler sonucu tüm evrakların tarafınıza teslimi.
* Sigorta Hizmetleri.

DANIŞMANLIK

* Firmaları ithal ve ihraç edecekleri ürünle ilgili olarak doküman ve mevzuat hakkında bilgilendirmek,
* Firmaların dış ticaret çalışanlarına eğitim vermek,
* Firmaları dış ticaret ve gümrükle ilgili konularda tüm resmi ve özel kurumlara karşı temsil etmek,
* Dış ticaret ve gümrük mevzuatlarını firma adına araştırmak,
* Firmaları gümrük mevzuatındaki kendilerini ilgilendiren değişiklikler hakkında bilgilendirmek,

TEŞVİK HİZMETLERİ

* Dahilde işleme izin belgesi
* Yeni belge işlemleri
* Revize işlemleri
* Süre revize işlemleri
* Kapatma talebi işlemleri
* İptal işlemleri
* Mevzuat
* Hariçte işleme izin belgesi
* Yeni belge işlemleri
* Revize işlemleri
* Süre revize işlemleri
* Kapatma talebi işlemleri
* İptal işlemleri
* Mevzuat
* Vergi resim harç istisna belgesi
* Yeni belge işlemleri
* Revize işlemleri
* Süre revize işlemleri
* Kapatma talebi işlemleri
* İptal işlemleri
* Mevzuat
* Devlet yardımları
* Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
* Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
* Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı
* İstihdam Yardımı
* Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
* Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
* Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi
* Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
* Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
* Tasarım Desteği
* Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları
* Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

YATIRIM TEŞVİKLERİ

* Yeni belge işlemleri
* Revize işlemleri
* Süre revize işlemleri
* Kapatma talebi işlemleri
* İptal işlemleri
* Mevzuat
* Kapasite raporu alımı
* Ekspertiz raporu alımı
* Dahilde işleme izin belgesi özel şart ekspertiz raporu alımı
* Sanayi sicil belgesi alımı
* Eğitim hizmetleri
* Marka tescil hizmetleri
* Müracaat işlemleri
* Takibi
* Süre işlemleri
* Uluslar arası marka tescil hizmetleri
* Müracaat işlemleri
* Takibi
* Süre işlemleri